Dolphin: Frequently Asked Questions
nejčastější otázky, které nám kladete
 odpovídají Zdeněk Brabec
 a Jiří Bureš
 
Naučím se cizímu jazyku, když jsem už starší a nemám talent?

Kolik hodin s učitelem mám studovat denně?

Proč je součástí pobytového kursu i samostatná příprava? Nebylo by lepší trávit všechen čas s učitelem?

Je lepší individuální výuka, kdy mám učitele jen pro sebe, nebo studium ve skupině?

Máme jako pracovníci firmy přijet na některý z pravidelně otevíraných kursů nebo si nechat uspořádat kurs jen pro nás?

Jaké studijní materiály jsou nejlepší?

Jak často a jak dlouho se mám učit doma?

Nemám raději rovnou jet na kurs do zahraničí?

Jaké jsou nejlepší metody výuky?


 Jazyková škola Dolphin
 Nemocniční 53
 787 01 Šumperk
 e-mail: dolphin@sky.cz
 tel: 603 589 845

 
Dolphin - Main page

Následují nejčastější dotazy našich studentů i personalistů firem v průběhu let působení jazykové školy DOLPHIN. Protože jsme na kursech učili a poznali osobně stovky, možná tisíce studentů, pokusíme se zde poskytnout odpovědi na otázky, na které jsme byli nuceni za ty roky odpovídat nesčíslněkrát.

"Naučím se cizímu jazyku, když jsem už starší a nemám talent?"
To je snad nejčastější otázka, zvláště u začínajících studentů. Musíte to seriózně zkusit, tj. nejlépe podstoupit intenzivní kurs. Lidí, kteří se prostě nejsou schopni naučit cizí jazyk, je poměrně malé procento. Často není problém "v jazyce", ale v psychologických blocích samotných studentů. Podařilo se nám dosáhnout "zázraky" i u lidí, kteří se z počátku jevili jako "beznadějné" případy. Obecně platí, že čím je člověk starší, tím to jde víc "ztuha", jako ve všem. Velice záleží na motivaci a ochotě nebát se před druhými dělat chyby. Všichni je děláme. [ZB]

"Kolik hodin s učitelem mám studovat denně?"
Odpověď závisí na pokročilosti, ale zdá se mi, že osm hodin výuky s učitelem během jednoho dne soustředěné výuky je maximum, více již může být kontraproduktivní i u pokročilých studentů. Začátečníci se obecně rychleji unaví, ale na druhou stranu nutně potřebují poměrně ostrý vstup do jazyka, jinak se rozjíždějí velmi obtížně a pomalu. [ZB]

"Proč je součástí pobytového kursu i samostatná příprava? Nebylo by lepší trávit všechen čas s učitelem?"
Nesporně nebylo. Při výuce cizího jazyka dospějí studenti posléze k bodu saturace, kdy nejsou již schopni ani ochotni vstřebávat nové informace. Navíc je naší snahou nejen studenty učit, ale též naučit je učit se. Tu práci musíte odvést sami, my vás při ní jen vedeme za ruku a usnadňujeme vám cestu. Nemůžete se spolehnout, že budete vždy a za všech okolností mít po ruce učitele. Když se máte naučit slovíčka, nikdo jiný to za vás neudělá a vyzkoušet vás z nich případně může stejně dobře i kamarád, kolega či potomek z gymnázia. Sami musíte umět pracovat se slovníkem nebo napsat dopis, který vám poté třeba někdo zkontroluje a opraví.
Mimoto u samostatné přípravy na našich kursech stále zdůrazňujeme význam práce ve skupině - vlastně v týmu. Ta je velkou výhodou oproti tomu, když po večerech docházíte do jazykovky a jinak se učíte doma. Spolupracovat, pomáhat si navzájem, kontrolovat jeden druhého, vysvětlit význam slova nebo gramatický jev kolegovi, přečíst si jeho práci a pokusit se najít a opravit v ní chyby, to vše je velkým přínosem pro všechny zúčastněné. [JB]

"Je lepší individuální výuka, kdy mám učitele jen pro sebe, nebo studium ve skupině?"
Obojí má své výhody i nevýhody. Je samozřejmě pravda, že u individuálního studia se učitel soustředí jen na vás a nesporně se dostanete ke slovu častěji než ve třídě se třiceti žáky. Na druhé straně má mnohé výhody skupinová dynamika, práce v kolektivu, týmu. Hovoříte-li v cizím jazyce s kolegou stejné pokročilosti, uvědomíte si mnohdy snáze jeho i vlastní chyby, zjistíte, jaká míra českého přízvuku či nepřesné výslovnosti je pro posluchače již zcela nesrozumitelná, a rozhovor je mnohem vyrovnanější a vyváženější. Kromě toho naprostá většina zahraničních učebnic počítá s využitím ve skupině a pro řadu aktivit je pak při individuální výuce nezbytné, aby lektor vlastně předstíral, že je druhým studentem.
Na našich kursech volíme kompromis - práci v malé studijní skupině; za ideální řešení pokládáme kombinaci obou přístupů - nejlepších výsledků dosahují studenti, kteří pravidelně jezdí na pobytové kursy a mezi jednotlivými běhy mají jednou až dvakrát týdně individuální výuku s lektorem. [JB]

"Máme jako pracovníci firmy přijet na některý z pravidelně otevíraných kursů nebo si nechat uspořádat kurs jen pro nás?"
I zde platí, že obě možnosti mají výhody i nevýhody. Pokud se ve vašem případě jedná o pokročilejší studenty, může být například na vašem podnikovém kursu výuka směrována k odborné tématice či slovní zásobě vaší profese. Nejčastějšími důvody, proč firmy volí variantu kursu jen pro své pracovníky, jsou nicméně aspekty spíše organizační než jazykové – časové důvody, možnost uvolnit současně více pracovníků podniku, termíny stanovené na míru apod.
Tyto okolnosti mohou samozřejmě být rozhodující, při samotné výuce se však často ukazuje, že společné studium lidí různých profesí a z různých podniků, kteří se navzájem seznámili až na kursu, má jinou dynamiku a může mít uvolněnější atmosféru; nevstupují sem natolik ani pracovní problémy ani pracovní vztahy, nevadí, že ředitel je v méně pokročilé skupině než jeho náměstek apod. Dalším aspektem, který nás samotné kdysi překvapil, jsou nově navázané vztahy společenské i obchodní – jeden z našich studentů se nám pochlubil, že náklady na náš jazykový kurs se mu mnohonásobně vrátily prostřednictvím obchodních kontaktů, jež zde navázal s jinými účastníky. [JB]

"Jaké studijní materiály jsou nejlepší?"
My používáme zpravidla zahraniční učebnice, protože jsme si však vědomi toho, že si čeští studenti stále zachovávají psychologický odstup od komunikování (raději nic neřeknou, než by něco řekli špatně), snažíme se to našim studentům usnadňovat - např. pro 1. díl řady učebnic Streamline English jsme zpracovali anglicko-český slovníček, podle potřeby vysvětlujeme gramatické jevy česky, jsme studentům k dispozici i mimo regulérní výuku atd. České učebnice jsou pro aktivní výuku s učitelem prakticky nepoužitelné, protože vedou k pasivnímu vnímání cizího jazyka (nejprve gramatika a až potom její procvičování). Mohou ale být užitečné při samostudiu či k jinému účelu znalosti jazyka, než je komunikace, např. ke čtení textů. Minigalerii studijních materiálů zahraniční provenience, které při výuce používáme, najdete zde. [ZB]

"Jak často a jak dlouho se mám učit doma?"
Apelujeme samozřejmě na naše studenty, aby doma mezi jednotlivými běhy našich kursů něco dělali, pokud možno dle našich pokynů. Bohužel, byť pochopitelně, snad nejčastěji slýchanou větou na začátku každého nového běhu našich kursů je "sorry, ale neměl jsem vůbec čas se na to podívat". To je také jeden z důvodů, proč jsou pobytové kursy mnohem efektivnější, protože na nich si studenti (s naší pomocí) čas najdou. Studujte tak často a tak dlouho, jak to jen jde - alespoň si upevňujte a rozšiřujte slovní zásobu, to jde i v tramvaji nebo v posteli. Jeden můj kolega na to chodí z jiné strany a říká: "Studujte alespoň 18 minut denně, ale pravidelně každý den. Tolik času jistě najdete a je to mnohem účinnější, než celý půlden jednou za týden". [ZB]

"Nemám raději rovnou jet na kurs do zahraničí?"
Nechtěl bych klást meze iniciativě, ale obecně platí, že čím více student již zná, tím více si z takového kursu (i z jakékoli jiné cesty do zahraničí) odnese. Tyto kursy se od našich vlastních pobytových kursů liší ve dvou věcech: 1) studenti na nich jsou z různých zemí a zpravidla musí komunikovat mezi sebou v cílovém jazyce - to je nesporně ohromná výhoda, jíž však mohou využít pouze ti studenti, kteří vůbec nějak schopni a ochotni komunikovat jsou, 2) liší se cenou, a to podstatně. Jejich formát asi zásadně odlišný nebude a ani být nemůže. Shrnuto: od jisté úrovně velice doporučuji, ale bez iluzí. [ZB]

"Jaké jsou nejlepší metody výuky?"
Začátečníky učíme nejprve schopnosti reagovat, základům výslovnosti a rytmu jazyka, pokročilejší studenty komunikaci "k věci" a studenty pokročilé i logicky myslet a argumentovat - možná někdy nejenom v cílovém jazyce. Často se nás studenti také ptají, co si myslíme o "zázračných" metodách pomocí různých speciálních mozkových hladin a vln, kdy se údajně lze cizímu jazyku naučit ani ne za tři týdny a ještě navíc je k dispozici sauna.
Diplomaticky řečeno, nemyslíme si o tom nic, ale jistě to může být příjemné - alespoň ta sauna. Samozřejmě je dobré studovat s klidnou myslí a soustředěně. Je to stejné jako ve sportu - jistě to částečně závisí na míře talentu, ale jinak je to tvrdá práce. [ZB]


Nenalezli jste zde odpověď na svoji otázku?

Napište nám!

 Back to the main page
Back to the main page